Disclaimer
Missis Me is een onlinewinkel voor trendy producten en toebehoren.
De URL waarop u onze onlineshop kan bereiken is: www.missisme.be
Ons postadres is Distrisales - DS - Impex bvba, Koningin Astridlaan 35 in B-9100 Sint-Niklaas.
BTW nummer: 0888.560.382
Tel.: +32 3 766 24 24
E-mail:
info@dsimpex.com
Persoonsgegevens
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch u e-mail adres, noch een ander identificatiemiddel. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw e-mailadres wanneer u bestellingen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres wanneer u dit aan ons communiceert
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt ( bv. bestelinformatie)
Deze informatie wordt gebruikt om u eventueel later te contacteren voor marketingdoeleinden.
Deze informatie zal in geen geval doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die deze informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden.
Missisme.com heeft geen partnerships of speciale relaties met reclameregies op het internet.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacybeleid?
Wanneer u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:
Distrisales - DS - Impex bvba
Koningin Astridlaan 35, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32 3 766 24 24
E-mail: info@dsimpex.com
Over communicatie per e-mail:
Wanneer u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde e-mail adres.
Over communicatie per brief:
Wanneer u ons via het web uw postadres meedeelt, zal U van missisme.be geen periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten of speciale acties. Deze verzenden wij enkel per e mail.
Wanneer u dergelijke mails niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op de hierboven vermelde e-mail adres.
Over communicatie per telefoon:
Wanneer u ons uw telefoonnummer meedeelt, kan u door ons telefonisch gecontacteerd worden in verband met de verdere behandeling van uw bestelling of opvolging. Dit is echter geen regel, doch uitzondering.
Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde e-mail adres.
In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen of aan te passen zoals u dit wenst.

Robinson lijst
Wannneer u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
• telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886,
• per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,
• online: www.robinsonlist.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. (bvb. een on-line nieuwsbrief) In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Wij verlenen de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.
Wanneer u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren via info@dsimpex.com.

Wanneer u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacybeleid', neem dan a.u.b. contact op met ons.
Ontharingsstudio voor definitief ontharen veenendaal met een IPL behandeling voor zowel vrouwen als mannen.
created & CMS by Deltacom DS Impex bvba Koningin Astridlaan 35 BE-9100 Sint-Niklaas MissisMe[at]thisdomain T +32 (0)3.766.24.24